Monday, December 6, 2010

PAMULINAWEN ( folk song )

Pamulinawen 
Pusok indengam man 
Toy umas-asug 
Agrayod'ta sadiam. 
Panunotem man 
Inka Pagintutulngan 
Toy agayat, agukkoy dita sadiam. 

Essem nga diak malipatan 
Ta nasudi unay a nagan, 
Uray sadin ti ayan, 
Lugar sadino man, 
Aw-awagan di agsarday 
Ta naganmo kasam-itan. 

No malagipka, pusok ti mabang-aran. 

Adu a sabsabong, narway a rosrosas 
Ti adda't ditoy a di nga mabuybuya, 
Ngem awan man laeng ti pakaliwliwaan 
No di dayta sudim ken kapintas. 

Aywen, biagko, indengam man. 
Iyasasokko nga inaldaw 
Ta diak to a kayat 
Ti sabali nga imnas 
Sika laeng, o, biagko 
Ita ken uray tanemman 
No malagipka, pusok ti mabang-aran. 

Dakay nga ububbing, 
Didakam' tultuladen 
Ta dakkel kamin nga agiinnarem 
Ta ituloyyo ta panagadalyo 
Tapno inkay magun-od 
Kakaligumanyo 

Essem nga diak malipatan 
Ta nasudi unay a nagan, 
Uray sadin ti ayan, 
Lugar sadino man, 
Aw-awagan di agsarday 
Ta naganmo kasam-itan. 

No malagipka, pusok ti mabang-aran. 
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

3 comments:

  1. Pamulinawen (Tagalog Version)
    Lyrics by Pastor de Jesus

    Huwag kang magtampo
    Iyon ay biro lamang
    Di na uulit
    Manalig ka Hirang
    Kung galit ka pa
    Parusahang lubusan
    At 'yong asahang
    Hindi magdaramdam

    Tunay ang aking pagibig
    At hindi biru-biro lamang
    Ang puso ko'y sa iyo
    Huwag kang magalinlangan
    At kung kulang pa rin
    Ay kunin mo pa yaring buhay
    'Yan ay tanda ng
    Sukdulang pagmamahal

    Kung galit ka pa
    Parusahang lubusan
    At 'yong asahang
    Hindi magdaramdam

    Tunay ang aking pagibig
    At hindi biru-biro lamang
    Ang pso ko'y sa iyo
    Huwag kang magalinlangan
    At kung kulang pa rin
    Ay kunin mo pa yaring buhay
    'Yan ay tanda
    ng sukdulang pagmamahal.

    ReplyDelete
  2. '' I posted tagalog version of PAMULINAWEN
    for us to be more aware of the meaning and value for this folk song.

    ReplyDelete
  3. Well, oviously, it is for forgiving and pleasing for someone who you love.

    ReplyDelete