Monday, December 6, 2010

PAMULINAWEN ( folk song )

Pamulinawen 
Pusok indengam man 
Toy umas-asug 
Agrayod'ta sadiam. 
Panunotem man 
Inka Pagintutulngan 
Toy agayat, agukkoy dita sadiam. 

Essem nga diak malipatan 
Ta nasudi unay a nagan, 
Uray sadin ti ayan, 
Lugar sadino man, 
Aw-awagan di agsarday 
Ta naganmo kasam-itan. 

No malagipka, pusok ti mabang-aran. 

Adu a sabsabong, narway a rosrosas 
Ti adda't ditoy a di nga mabuybuya, 
Ngem awan man laeng ti pakaliwliwaan 
No di dayta sudim ken kapintas. 

Aywen, biagko, indengam man. 
Iyasasokko nga inaldaw 
Ta diak to a kayat 
Ti sabali nga imnas 
Sika laeng, o, biagko 
Ita ken uray tanemman 
No malagipka, pusok ti mabang-aran. 

Dakay nga ububbing, 
Didakam' tultuladen 
Ta dakkel kamin nga agiinnarem 
Ta ituloyyo ta panagadalyo 
Tapno inkay magun-od 
Kakaligumanyo 

Essem nga diak malipatan 
Ta nasudi unay a nagan, 
Uray sadin ti ayan, 
Lugar sadino man, 
Aw-awagan di agsarday 
Ta naganmo kasam-itan. 

No malagipka, pusok ti mabang-aran. 
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

3 comments:

 1. Pamulinawen (Tagalog Version)
  Lyrics by Pastor de Jesus

  Huwag kang magtampo
  Iyon ay biro lamang
  Di na uulit
  Manalig ka Hirang
  Kung galit ka pa
  Parusahang lubusan
  At 'yong asahang
  Hindi magdaramdam

  Tunay ang aking pagibig
  At hindi biru-biro lamang
  Ang puso ko'y sa iyo
  Huwag kang magalinlangan
  At kung kulang pa rin
  Ay kunin mo pa yaring buhay
  'Yan ay tanda ng
  Sukdulang pagmamahal

  Kung galit ka pa
  Parusahang lubusan
  At 'yong asahang
  Hindi magdaramdam

  Tunay ang aking pagibig
  At hindi biru-biro lamang
  Ang pso ko'y sa iyo
  Huwag kang magalinlangan
  At kung kulang pa rin
  Ay kunin mo pa yaring buhay
  'Yan ay tanda
  ng sukdulang pagmamahal.

  ReplyDelete
 2. '' I posted tagalog version of PAMULINAWEN
  for us to be more aware of the meaning and value for this folk song.

  ReplyDelete
 3. Well, oviously, it is for forgiving and pleasing for someone who you love.

  ReplyDelete